Trwa przesyłanie formularza, prosimy czekać.

System monitoringu pojazdów gps 42-298-70-70 Logowanie Załóż konto

Optymalizacja tras

Co oznacza optymalizacja tras?

 Optymalizacja tras może w znaczący sposób podnieść wydajność pracy firm transportowych przy jednoczesnej poprawie jakości obsługi klienta i obniżeniu kosztów. Dane niezbędne do automatycznej optymalizacji trasy (informacja na temat zleceń, miejsc załadunku i rozładunku, terminu dostawy oraz czasu jazdy i postoju) dostarczane są przez oprogramowanie transportowe, takie jak system zarządzania flotą (FMS) oraz system zarządzania transportem (TMS).

 Optymalizacja trasy i pozycjonowanie (GPS)

Dzięki podłączeniu komputera pokładowego do systemu GPS przewoźnik może na bieżąco monitorować pozycję wszystkich pojazdów wchodzących w skład jego floty, w tym także przyczep, naczep i nadwozi wymiennych. Dzięki systemowi śledzącemu planiści (back office) znają dokładny czas i miejsce zatrzymania się pojazdu, czas jego postoju, pokonaną długość trasy itd. Dzięki temu trasa ta może być na bieżąco optymalizowana. Przewoźnicy stosujący zaawansowane systemy nawigacji ciężarowej mogą ponadto oferować swoim klientom dodatkowe usługi, takie jak szczegółowe informacje na temat szacowanego czasu przybycia transportu na miejsce (ETA).

Optymalizacja trasy i oprogramowanie transportowe

Oprogramowanie transportowe zapewnia kilka różnych sposobów optymalizacji tras. System FMS pozwala przewoźnikowi optymalizować trasę poprzez automatyczne przetwarzanie danych na temat nacisku na osie, czasu jazdy i postoju, czasu oczekiwania, czasu obsługi lub statusu pojazdu. Następnie dane te przesyłane są w czasie rzeczywistym z samochodu ciężarowego do centrali, gdzie są wprowadzane do systemu TMS. W oparciu o te dane przewoźnicy mogą na bieżąco obliczać opłacalność danego zlecenia oraz – w razie konieczności – dokonać optymalizacji wybranej trasy. Ponadto dane te stanowią dobry punkt wyjścia do naliczania wynagrodzenia kierowców, a w przypadku współpracy z podwykonawcami zapewniają większą przejrzystość rozliczeń. Dzięki zastosowaniu GPRS koszt przesyłania danych pomiędzy back office a kierowcami uległ w ciągu kilku ostatnich lat znacznemu obniżeniu, co stworzyło nowe możliwości w zakresie optymalizacji tras przejazdu.

optymalizacja-tras3

Moduł optymalizacja w systemie TRAKERO podczas planowania tras dla poszczególnych zadań, uwzględnia szereg zmiennych i parametrów, tak aby najefektywniej realizować każde zadanie. W systemie do podstawowej grupy parametrów i zmiennych, które są uwzględniane podczas optymalizacji trasy, zaliczamy:

optymalizacja-tras2

 • rodzaj, ilość i gabaryty ładunku,
 • czas trwania wizyty, np. załadunku/rozładunku w danym punkcie,
 • dowolne definiowane godziny wizyt (odbioru, dostawy, punktu nadania) w punkcie z tolerancją okna czasowego,
 • częstotliwość odwiedzin,
 • rodzaje oraz dostępność pojazdów,
 • dopuszczalną ilość załadunku pojazdów pod względem pojemności, gabarytów i wagi z uwzględnieniem tolerancji przekroczenia tych parametrów,
 • priorytet w wykonywaniu wizyt,
 • harmonogram,
 • przerwy zgodne z ustawą o transporcie drogowym,
 • normatywny koszt przejazdu 1km – w cyklu miejskim i pozamiejskim,
 • koszt roboczogodziny

Po wprowadzeniu przez użytkownika odpowiednich parametrów i zmiennych, moduł ułoży trasy wg. wyznaczonych przez planistę kryteriów.

Optymalizacja trasy i oszczędności

Optymalizacja tras może także pomóc przewoźnikom w motywowaniu kierowców do jazdy w sposób „oszczędny, bezpieczny i przyjazny dla środowiska”. Przewoźnicy stosujący optymalizację tras i jednocześnie automatycznie gromadzący dane na temat zużycia paliwa oraz stylu jazdy kierowców (jazda ekologiczna) mogą osiągnąć wielotysięczne oszczędności na kosztach paliwa zużywanego przez każdy pojazd i jednocześnie znacznie ograniczyć emisję CO2 oraz innych szkodliwych substancji.

optymalizacja-tras